TRUNG TÂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN NÚI CSDM - Địa chỉ: Số 9 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội - Điện thoại: (84)4 3 3528 555

21/1/14

Hội Thảo “Tri thức truyền thống người HMông...

Hội Thảo “Tri thức truyền thống người HMông trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc”

Trong hai ngày 03,04 tháng 08 năm 2013 Trung tâm CSDM phối hợp cùng Ban điều phối mạng lưới Bảo tồn và phát triển tri thức bản địa các dân tộc thiểu số Việt Nam tổ chức hội thảo: “Tri thức truyền thống người H'Mông trong phát triển kinh tế xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc” nhằm hỗ trợ cộng đồng dân tộc H'Mông trong dạy, học chữ và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc mình trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Hội thảo có sự tham gia của đại biểu người Mông đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Điện Biên và các đại biểu đến từ các mạng lưới bảo tồn và phát triển tri thức bản địa các dân tộc Thái, dân tộc Dao Việt Nam.
Các nội dung chính của hội thảo:
-         Tham luận và chia sẻ về: “Vai trò tri thức bản địa trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.
-         Tham luận và chia sẻ về: “Sử dụng chữ viết dân tộc H’Mông trong bảo tồn tri thức truyền thống dân tộc H’Mông”.
           
  + Tri thức bản địa dân tộc Mông trong sản xuất và đời sống sinh hoạt.
           + Hoạt động giảng dạy và học chữ H’Mông Việt Nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.
             + Ý nghĩa của việc dạy, học và bảo tồn bản sắc văn hóa của dân tộc Mông trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.
-         Thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và sự cần thiết việc bảo tồn và phát triển tri thức truyền thống của dân tộc H’Mông, làm thế nào để bảo tồn và phát triển tri thức bản địa của người H’Mông.
-         Chia sẻ của các thành viên mạng lưới bảo và phát triển tri thức bản địa dân tộc Thái (VTIK), mạng lưới bảo và phát triển tri thức bản địa dân tộc Dao trong việc bảo tồn và phát triển tri thức thuyền thống của dân tộc mình.

Những nội dung này đã được các đại biểu tham gia chia sẻ và đóng góp ý kiến trong hội thảo.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 

Nhận tin qua Email

Liên hệ qua Email

adm@csdm.vn

Thành viên CSDM