TRUNG TÂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN NÚI CSDM - Địa chỉ: Số 9 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội - Điện thoại: (84)4 3 3528 555

29/4/16

Tham luận Sự cần thiết phải xây dựng luật Dân tộc thiểu số


Sự cần thiết phải xây dựng luật Dân tộc thiểu số

Tham luận của: Lương Thị Trường, Giám đốc Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi - CSDM
Tại Hội thảo hoàn thiện hồ sơ đề xuất xây dựng Luật Dân tộc

Ngày 29 tháng 3 năm 2016

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 

Nhận tin qua Email

Liên hệ qua Email

adm@csdm.vn

Thành viên CSDM