TRUNG TÂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN NÚI CSDM - Địa chỉ: Số 9 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội - Điện thoại: (84)4 3 3528 555

21/1/14

Sạch nhà, đẹp bản hợp lòng dân.


Khác với trước là sử dụng nhà tiêu tạm gây ô nhiễm môi trường thì nay với số tiền hỗ trợ của nhà nước là 800.000đ  và gần 1 triệu đ của gia đình bỏ ra mua tấm lợp, cát sỏi, sắt thép ống thông hơi, đổ nắp bê tông. Gia đình ông Hoàng Văn Khồ- ở Xà Rèn xã nghĩa Lợi- Thị xã Nghĩa Lộ  cùng nhiều hộ gia đình khác trên địa bàn thị xã đã tiến hành xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh ra xa nhà theo đúng quy cách, tiêu chuẩn kỹ thuật được tập huấn. Đảm bảo công tác vệ sinh môi trường cho gia đình và cho cả môi trường xung quanh. Ông Hoàng Văn Khồ phấn khởi nói:
( Phỏng Vấn)
Thực hiện đề án nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường khu vực nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ giai đoạn 2009-2012. Năm 2012 Thị xã Nghĩa Lộ được sự quan tâm hỗ trợ kinh phí của Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Yên Bái, hỗ trợ làm 780 nhà tiêu hợp vệ sinh với cơ chế hộ nghèo được hỗ trợ 1triệu đ, các hộ khác được hỗ trợ 800.000đ/ nhà tiêu hợp vệ sinh. Để triển khai thực hiện có hiệu quả đề án, đảm bảo theo tiến độ kế hoạch đề ra, Uỷ ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các xã phường thành lập ban chỉ đạo đề án nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường khu vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2009-2012. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo, tổ chức triển khai kế hoạch của uỷ ban nhân dân thị xã tới các tổ dân phố, thôn bản sản xuất nông nghiệp và vận động các hộ đăng ký tham gia chương trình. Rà soát điều chỉnh danh sách các hộ đăng ký xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh năm 2012, tập trung chỉ đạo quyết liệt và có cách làm phù hợp với đặc thù từng xã, phường. Chủ động phối hợp với ngân hàng chính sách thị xã để giải quyết nguồn vốn vay cho các hộ thực hiện chương trình. Với những cách làm riêng nhiều xã phường đã thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh điển hình là xã Nghĩa Phúc, xã Nghĩa An, xã Nghĩa Lợi. Năm 2012 xã Nghĩa Phúc được giao chỉ tiêu thực hiện 100 nhà tiêu hợp vệ sinh, đến thời điểm này đã làm xong 47 nhà tiêu số còn lại đang tiếp tục hoàn thiện và đảm bảo tiến độ đề ra. Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Phúc cho biết:
( Phỏng vấn)
Đến giữa tháng 8 thị xã Nghĩa Lộ đã hoàn thành 220 nhà tiêu hợp vệ sinh, đang xây dựng 232 nhà tiêu, các hộ còn lại chủ yếu là hộ nghèo đã được cấp gạch xong khó khăn về kinh tế nên tiến độ còn chậm.  Đề án nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường khu vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2009-2012 không chỉ tập trung vào xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh mà còn tập trung vào xây dựng chuồng trại công nghiệp và đào hố rác. Tính đến thời điểm này thị xã đã xây dựng được 268 chuồng trại chăn nuôi đạt 90% tiến độ thực hiện của giai đoạn đề án đặt ra, đào được trên 1.000 hố rác đạt 95 % KH đề án. Ban chỉ đạo đề án của thị xã đã vào cuộc quyết liệt, sâu sát chỉ đạo thực hiện cụ thể ở cơ sở. Đặc biệt chỉ đạo các cơ sở hướng dẫn các hộ xây dựng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh môi trường và  đẩy nhanh tiến độ. Chú ý công tác hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện cho các hộ vay vốn và hoàn thiện thủ tục thanh quyết toán và nghiệm thu công trình đảm bảo đúng quy định. Trong 2 ngày 18 và 19/8 thực hiện chương trình của Hội đồng nhân dân thị xã về giám sát thực hiện đề án nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường khu vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2009-2012. ông Ngô Thanh Hiền- Phó chủ tịch HĐND thị xã Nghĩa Lộ đã đánh giá:
( Phỏng Vấn)
Để triển khai thực hiện đề án có hiệu quả trong thời gian tiếp theo ban chỉ đạo thị xã tập trung giải quyết những khó khăn vướng mắc. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện xây dựng các hạng mục theo kế hoạch đề ra. Kiện toàn lại ban chỉ đạo từ cấp thị xã đến cơ sở. Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với các xã, phường. Đưa đề án nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường thực sự đạt chất lượng.
Qua 4 năm triển khai thực hiện, đề án đã đạt được những thành công bước đầu làm chuyển biến cơ bản nhận thức của nhân dân trong việc đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường khu vực nông nghiệp nông thôn. Hiệu quả bước đầu của đề án đã thể hiện được một đường lối chủ trương chính sách đúng đắn “ Sạch nhà, đẹp bản hợp lòng dân”./.

Thu Hằng

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 

Nhận tin qua Email

Liên hệ qua Email

adm@csdm.vn

Thành viên CSDM