TRUNG TÂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN NÚI CSDM - Địa chỉ: Số 9 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội - Điện thoại: (84)4 3 3528 555

8/5/14

Hội thảo "NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH REDD+"

Trong hai ngày 07 và 08 tháng 05 năm 2014, được sự hỗ trợ của chương trình UNREDD quốc tế và tổ chức liên hiệp các dân tộc châu Á AIPP, Trung tâm Vì sự Phát triển Bền vững Miền núi CSDM phối hợp cùng chương trình UNREDD Việt nam và trung tâm nghiên cứu và phát triển vùng cao CERDA tổ chức hội thảo "NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ THAM GIA VÀO CHƯƠNG TRÌNH REDD+" tại nhà khách Quốc hội, số 2 đường Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Các đại biểu tham dự hội thảo là đại diện của 10 dân tộc đến từ 15 tỉnh trong đó có 06 tỉnh đang thực hiện chương trình UNREDD pha II.
Trong ngày làm việc thứ nhất các đại biểu người dân tộc được 03 diễn giả giới thiệu về chương trình UNREDD pha II, và nhấn mạnh kể từ pha II này người dân tộc thiểu số đóng vai trò then chốt trong việc thành công của chương trình.

Các đại biểu người dân tộc cũng đã thảo luận để xác dịnh vai trò của mình đối với chương trình và các vấn đề sẽ đối thoại với chương trình UNREDD trong các ngày hội thảo tiếp theo.
Qua ngày làm việc thứ nhất, các đại biểu được hieur rõ hơn về chương trình UNREDD tại Việt nam và trên thế giới, đồng thời chương trình UNREDD cũng hiểu rõ hơn những tâm tư nguyện vọng và vai trò của người dân tộc thiểu số ở Việt Nam nói chung và những đặc thù của từng nhóm dân tộc, đây cũng là cơ sở để thiết kế các phương pháp tiếp cận mới khi triển khai đến từng cộng đồng.


0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 

Nhận tin qua Email

Liên hệ qua Email

adm@csdm.vn

Thành viên CSDM