TRUNG TÂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN NÚI CSDM - Địa chỉ: Số 9 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội - Điện thoại: (84)4 3 3528 555

19/5/15

Bài viết về dân tộc Hmong

Rồng Trắng, Rồng Xanh và người Mông họ Lầu
Chuyện kể rằng trước kia người Mông họ Lầu chưa biết dùng sợi dệt vải che thân. Hai anh em bàn nhau đi hỏi cha mẹ mình là Rồng Xanh và Rồng Trắng thì được bày vẽ rằng họ phải lên trời xin hạt cây lanh về trồng lấy vỏ tước sợi dệt thành vải.

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 

Nhận tin qua Email

Liên hệ qua Email

adm@csdm.vn

Thành viên CSDM