TRUNG TÂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN NÚI CSDM - Địa chỉ: Số 9 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội - Điện thoại: (84)4 3 3528 555

8/5/17

THÔNG BÁO - Cung cấp dịch vụ kiểm toán tổ chức

THÔNG BÁO
Cung cấp dịch vụ kiểm toán tổ chức


TRUNG TÂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN NÚI – CSDM
Trân trọng kính mời các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán cung cấp dịch vụ cho hoạt động KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH TỔ CHỨC NĂM 2016” của trung tâm CSDM.
 - Nguồn vốn                     : Hoạt động phi lợi nhuận
 - Đối tượng tham gia       : Các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán trên toàn quốc.
 - Hình thức tham gia: Các đơn vị gửi giới thiệu cơ quan/tổ chức, bảng liệt kê các dịch vụ cung ứng qua email và thư theo đường bưu chính tới địa chỉ:
* Phòng Tài Chính Kế Toán  : Trung tâm Vì sự Phát triển Bền vững Miền Núi – CSDM - Số 9 dãy 16 B1 Làng Việt Kiều Châu Âu- Mỗ Lao Hà Đông, Hà Nội.
* Email: adm@csdm.vn

Thời gian nhận: từ ngày 08 đến hết ngày 12 tháng 5 năm 2017.

Trung tâm Vì sự Phát triển Bền vững Miền Núi - CSDM  trân trọng thông báo

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 

Nhận tin qua Email

Liên hệ qua Email

adm@csdm.vn

Thành viên CSDM