TRUNG TÂM VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG MIỀN NÚI CSDM - Địa chỉ: Số 9 dãy 16B1 Làng Việt Kiều Châu Âu, Phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội - Điện thoại: (84)4 3 3528 555

7/2/14

Tập huấn FPIC tại Kon Tum

Tập huấn FPIC
 Thông tin, tham vấn trước và đồng thuận tự nguyện và kỹ năng thúc đẩy FPIC tại Kon Tum


Từ 30/07 - 02/08/2012, thực hiện hợp đồng tư vấn với FFI, Trung tâm Vì sự phát triển bền vững miền núi (CSDM) đã tiến hành khóa tập huấn về FPIC “Thông tin, tham vấn trước và đồng thuận tự nguyện  và kỹ năng thúc đẩy FPIC” cho cán bộ và tình nguyện viên của FFI tại tỉnh Kon Tum. Mục tiêu của khóa tập huấn là: Trang bị kiến thức, kỹ năng cho các học viên để có thể chia sẻ những thông tin đơn giản, ngắn gọn về BĐKH, REDD + và quá trình FPIC trong thực hiện dự án EU – REDD+ tại tỉnh Kon Tum.
Quá trình tập huấn được chia ra làm hai phần: phần một kéo dài trong 3 ngày, tập huấn tại lớp học để trang bị các kiến thức  và các kỹ năng cơ bản cho học viên; phần hai được tiến hành tại địa bàn dự án để các học viên thực hành điều khiển cuộc họp FPIC, cung cấp thông tin về BĐKH, REDD+ và dự án EU-REDD+ tại thôn và họp rút kinh nghiệm.
Kết quả, sau 4 ngày tập huấn,  các học viên đã đạt được mục đích của khóa tập huấn, 6/7 học viên đã hiểu và vận dụng khá tốt những kiến thức đã được học về BĐKH, REDD+ và dự án EU-REDD+ để giới thiệu cho bà con chủ yếu là bằng tiếng dân tộc Xê Đăng. Các nội dung học đáp ứng được yêu cầu cơ bản của FPIC là cung cấp thông tin cho người dân theo cách dễ hiểu, đầy đủ và minh bạch. Các học viên đã tự xây dựng được nội dung, kế hoạch cho cuộc họp FPIC tại thôn và đây là một việc làm rất quan trọng quyết định đến kết quả của cuộc họp FPIC tại thôn. Các học viên đã sử dụng tối đa ngôn ngữ Xê Đăng trong cuộc họp, điều này giúp cho bà con dân tộc hiểu rõ hơn về những vấn đề họ đang được tiếp cận. Cách làm việc theo nhóm trong suốt quá trình học đã giúp các học viên chuẩn bị rất tốt các nội dung họp, cách họp và phân công công việc trong nhóm. Cuối khóa học, các học viên đã tự rút kinh nghiệm những gì “được” và “chưa được” và đưa ra cách khắc phục. Sau hơn một tuần chuẩn bị, ngay trong tháng 8/2012 các tình nguyện viên cùng với cán bộ FFI đã triển khai các hoạt động FPIC tại địa bàn dự án.
Thực hiện FPIC là một qui định bắt buộc khá mới đối với chương trình REDD+ nói riêng và các công trình, dự án nói chung. CSDM đã sớm thực hiện FPIC trong các dự án của trung tâm cũng như và tham gia vào các hoạt động liên quan đến FPIC ở trong nước và các nước khác trong khu vực. Kết quả cuộc tập huấn này, một lần nữa khẳng định rằng CSDM không những có đủ năng lực để thực hiện các dự án liên quan đến FPIC mà còn có thể  thực hiện các tập huấn về FPIC cho tập huấn viên, các tình nguyện viên, những người sẽ trực tiếp thực thi FPIC trong các dự án REDD+ và các chương trình khác.
CSDM

0 nhận xét :

Đăng nhận xét

 

Nhận tin qua Email

Liên hệ qua Email

adm@csdm.vn

Thành viên CSDM